بستن

بردگیم uno - اونو

  • بردگیم
  • وضعیت : ناموجود
(قیمت : 40,000 تومان)
(قیمت : 15,000 تومان)
(قیمت : 15,000 تومان)
(قیمت : 15,000 تومان)
(قیمت : 15,000 تومان)
قیمت: 110,000 تومان

بردگیم uno - اونو

بسیاری از شما باید با بازی هفت خبیث (برای یادگرفتن آن به بزرگان فامیل مراجعه کنید) آشنا باشید. یکبازی کارتی محبوب و خانوادگی که هدف ساده‌ای دارد. بازیکنی که کارت های در دستش زودتر خالی شود، برنده است. در حین انجام بازی هم قوانین مختلفی برای افزایش (جریمه)یا کاهش (پاداش) تعداد کارت وجود دارد.


هدف ما از این مطلب معرفی بازیUno است که شباهت‌های زیادی به هفت خبیث دارد ولی شاید بتوان گفت تغییراتی که در این بازی داده شده،هیجان آن را چند برابر کرده است.


مشخصات بازی:


نوع:خانوادگی

مکانیزم های بازی: مدیریت کارت

تعداد بازیکن: ۲ الی ۱۰ نفر (بهترین تعداد ۴ الی ۶ نفر)

سن بازیکن: +۶

مدت زمان بازی: ۳۰ دقیقه

سختی بازی: یادگیری قوانین بازی در کمتر از ۱۰ دقیقه


بسیاریاز شما باید با بازی هفت خبیث (برای یادگرفتن آن به بزرگان فامیل مراجعه کنید)آشنا باشید. یک بازی کارتی محبوب و خانوادگی که هدف ساده‌ای دارد. بازیکنی که کارتهای در دستش زودتر خالی شود، برنده است. در حین انجام بازی هم قوانین مختلفی برایافزایش (جریمه) یا کاهش (پاداش) تعداد کارت وجود دارد.


هدف مااز این مطلب معرفی بازی Uno است که شباهت‌های زیادی به هفت خبیث داردولی شاید بتوان گفت تغییراتی که در این بازی داده شده، هیجان آن را چند برابر کردهاست.


 

محتویات داخل بسته:


– ۱۰۸ کارتشامل ۱۹ کارتآبی، ۱۹ کارتقرمز، ۱۹ کارتسبز و ۱۹ کارتزرد اعداد ۱ الی ۹

12 کارت عملیاتی با قابلیت های جدید

 

برچسب ها: بردگیم, بازی فکری

دیدگاه خود درباره این محصول را ثبت نمایید

    بد           خوب
لوگوی شبکه اجتماعی واتس آپ